Belépési lehetőség

A Hajdú-Bihar Megyei Röplabda Szövetség elnöksége szeretné, ha minél több tagja lenne. Ennek érdekében igyekszik a röplabda sportágat népszerűsíteni, és az 2005 január 15-én elfogadott alapszabályában megfogalmazott feladatait minél magasabb színvonalon ellátni. 

Tagjainknak a szakmai segítségen túl, szakmai anyagok (könyv, folyóirat, háttértár) beszerzésében is segítünk, versenyeket szervezünk, felhívjuk a figyelmet a pályázati lehetőségekre, egy röplabdás versenynaptárt adunk közre (extraliga, NB II, diákolimpia, kupák).

A belépési szándékot kérjük elérhetőségeink valamelyikén jelezni, egyúttal az 5000 forint éves tagdíjat a Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége Röplabda alszámlájára befizetni (OTP Debrecen Körzeti fiók 11738008-20717492). Alapszabályunk a következőket mondja ki:  

IV. rész

 A SZÖVETSÉG TAGSÁGA 

8.§ 

A Szövetség tagja

(1) A Szövetség tagja lehet minden sportegyesület (így a DSE, DSK, ISK is), amely a sportág megyei versenyrendszerében részt vevő röplabda szakosztályt működtet, továbbá minden, a röplabda sportág megyei versenyrendszerében részt vevő sportvállalkozás.

(2) A Szövetségben tiszteletbeli, illetve pártoló tagként természetes személyek is részt vehetnek.

(3) A Szövetség elnöksége tiszteletbeli tagokat is választhat.  

9.§

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 

(1) A Szövetségbe történő be- és kilépés önkéntes.

 (2) A Szövetségi tagság felvétellel keletkezik.

 (3) A tagfelvétel kérdésében a Szövetség elnöksége határoz. A tagfelvételi kérelem nem tagadható meg, ha a tag, a jogszabályi és alapszabályi rendelkezéseknek megfelel, és a Szövetség alapszabályát magára nézve kötelezően elfogadja. A tag alapszabálya, vagy alapító okirata nem lehet ellentétes a Szövetség alapszabályával. A felvételt megtagadó határozat ellen a Szövetség közgyűléséhez lehet fellebbezni.

(4) Tagjairól a Szövetség nyilvántartást vezet.

(5) A Szövetség tagja a közgyűlés által meghatározott tagdíjat fizet. A tagdíjat a tagok a nevezéssel egyidejűleg (új tagok a belépéskor) fizetik meg.

A tagdíj mértéke 5 000,- Ft/év.

 (6) A szövetségi tagság megszűnik:

          a) kilépéssel;

          b) kizárással;

          c) törléssel;

          d) tag jogutód nélküli megszűnésével.

(7) A kilépést írásban kell közölni a Szövetség elnökségével. A bejelentés napjával a tag jogai megszűnnek. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségei alól.

(8) A Szövetségből való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős büntetésként lehet alkalmazni. A kizárt tag jogaira és kötelezettségeire a (7) bekezdés irányadó.

(9) Törléssel szűnik meg a tagság a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, illetve ha a tagdíjat az írásbeli felszólítás kézhezvételét követően 90 napon belül sem fizette meg.